Year: 2021

Hướng Dẫn Cài Đặt Hik-Connect Cho Điện Thoại Android

Hik-connect là một Apps dùng để xem camera Hikvision, Vì lý do chiến tranh thương mại với mỹ và trung quốc thì hiện nay ứng dụng Hik-Connect đã bị gỡ bỏ khỏi chợ ứng dựng CH-Play. Việc này gây ra một số khó khăn cho khách hàng trong việc tải và cài đặt hik-connect cho…

Hướng dẫn cài đặt Hik-Connect cho iphone / ipad (Hệ điều hành iOS Apple)

Qui ex graviterque si et velit quamquam erudit. Amet quamquam eu consequat. Quo cupidatat volupta, appellat anim ab litteris domestic…